Czech team in informatics

Návrh vizuálneho štýlu pre Český informatický olympijský tím. Druhé miesto v súťaži. Nerealizované.

2018

Zobraz viac

Česká polární výskumná infrastruktura

Vizuálny štýl pre Českú polární výskumnú agenturu a Český antarktický výskumní program. Druhé miesto v súťaži. Nerealizované.

2018

Zobraz viac

Písmo Rozsutina

Písmová sada inšpirovaná horami, dedinou a rydlom na lino.

2018

Zobraz viac

Pixel Sorting

Algoritmus roztiedi pixely podľa zadanej hodnoty. Triediť je možné na základe ľuboveoľnej hodnoty pixelu. Školský projekt.

2017

Zobraz viac

Hôrna typografia

Typografia inšpirovaná známymi slovenskými vrchmi

2017

Zobraz viac

Plagát pre klub Garáž

2017

Zobraz viac

Pixel wave

RGB pixel vlna prechádza obrazom. Školský projekt.

2017

Zobraz viac

Kavárna Patro

Návrh vizuálneho štýlu pre Kavárnu Patro. Jednoduché línie, minimalizmus a variabita loga. Školský projekt.

2017

Zobraz viac

Kavárna Patro

Sojčák bowling

Logo pre bowlingovú reštauráciu Sojčák.

2017

Zobraz viac

Sada lezeckých piktogramov

Sada piktogramov inšpirovaná písmom Roboto Slab. Školský projekt.

2016

Zobraz viac

Klub Garáž

Logo pre mládežnícky klub Garáž

2016

Zobraz viac