Kavárna Patro
Grafický dizajn, Vizuálny štýl, Výber
Návrh vizuálneho štýlu pre Kavárnu Patro. Jednoduché línie, minimalizmus a variabita loga. Školský projekt.
2017

 

Kavárna Patro