Klub Garáž
Grafický dizajn, Vizuálny štýl, Výber
Logo pre mládežnícky klub Garáž
2016