Varmind
Grafický dizajn, Vizuálny štýl, Výber
Branding for VARMIND company.
2018