Czech team in informatics
Grafický dizajn, Vizuálny štýl, Výber
Návrh vizuálneho štýlu pre Český informatický olympijský tím. Druhé miesto v súťaži. Nerealizované.
2018