Sojčák bowling
Grafický dizajn, Vizuálny štýl, Výber
Logo pre bowlingovú reštauráciu Sojčák.
2017