Deň na špagáte 2021
Grafický dizajn, Plagáty, Výber
2021