Pixel Sorting
Generatívny dizajn, Výber
Algoritmus roztiedi pixely podľa zadanej hodnoty. Triediť je možné na základe ľuboveoľnej hodnoty pixelu. Školský projekt.
2017