Hôrna typografia
Grafický dizajn, Plagáty, Výber
Typografia inšpirovaná známymi slovenskými vrchmi
2017