CyberCampus CZ
Grafický dizajn, Vizuálny štýl, Výber
visual style
2021