Česká polární výskumná infrastruktura
Grafický dizajn, Vizuálny štýl, Výber
Vizuálny štýl pre Českú polární výskumnú agenturu a Český antarktický výskumní program. Druhé miesto v súťaži. Nerealizované.
2018