Deň na špagáte 2019

Poster and T-shirt graphics for a unique climbing competition.

Viac o procese tvorby

Hôrna typografia

Typografia inšpirovaná známymi slovenskými vrchmi

Viac o procese tvorby

Plagát pre klub Garáž

Viac o procese tvorby