Czech team in informatics

Návrh vizuálneho štýlu pre Český informatický olympijský tím. Druhé miesto v súťaži. Nerealizované.

Viac o procese tvorby

Česká polární výskumná infrastruktura

Vizuálny štýl pre Českú polární výskumnú agenturu a Český antarktický výskumní program. Druhé miesto v súťaži. Nerealizované.

Viac o procese tvorby

Písmo Rozsutina

Písmová sada inšpirovaná horami, dedinou a rydlom na lino.

Viac o procese tvorby

Pixel Sorting

Algoritmus roztiedi pixely podľa zadanej hodnoty. Triediť je možné na základe ľuboveoľnej hodnoty pixelu. Školský projekt.

Viac o procese tvorby

Hôrna typografia

Typografia inšpirovaná známymi slovenskými vrchmi

Viac o procese tvorby

Plagát pre klub Garáž

Viac o procese tvorby

Pixel wave

RGB pixel vlna prechádza obrazom. Školský projekt.

Viac o procese tvorby

Kavárna Patro

Návrh vizuálneho štýlu pre Kavárnu Patro. Jednoduché línie, minimalizmus a variabita loga. Školský projekt.

Viac o procese tvorby

Kavárna Patro

Sojčák bowling

Logo pre bowlingovú reštauráciu Sojčák.

Viac o procese tvorby

Sada lezeckých piktogramov

Sada piktogramov inšpirovaná písmom Roboto Slab. Školský projekt.

Viac o procese tvorby

Klub Garáž

Logo pre mládežnícky klub Garáž

Viac o procese tvorby